Utflykter i Gårdsby-trakten
Publicerat av poul den 17 februari 2017 12:08
Utflyktskartor och beskrivningar för Gårdsby-området (NÖ Växjö)

Välkomna att upptäcka och njuta av vår fina trakt, både till fots, per bil eller cykel. Dessa går även bra att skriva ut.

Karta över den renoverade cykelvägen i gårdsbytrakten parallellt med väg 23.
Man kan cykla från Norra Åreda till Norremark och Växjö utan att köra på väg 23.
Denna cykelväg ansluter till den asfalterade cykelvägen mot Sandsbro och Växjö.
Kartan visar var cykelvägen är skyltad (heldragen linje) och några påfarter (streckade linjer).

Hembygdsföreningen har gett ut en uppdaterad cykelkarta med beskrivning för 2016.

Sigfridsleden har fått en ny sträckning genom vår socken - prova den! I gårdsbytrakten går den delvis på vägar. Ladda ner: lokal karta (uppdaterad maj 2022) och beskrivning.

Karta över hela Sigfridsleden med info hos Växjö kommun. Där finns även en interaktiv karta med sevärdheter längs leden

Växjö kommun har tagit fram dessa turer:

- En trevlig cykeltur runt Toftasjön med bl.a Sandsbro, Gårdsby, Gasslanda och Ekesås i Cykeltur 2, ca 30 km.

- En mindre tur på cykel från Växjö centrum till Sandsbro och Toftasjön runt Cykeltur 10, ca 20 km.

- Två bilrundor till olika herrgårdar runt Växjö, varav Gårdsby-trakten finns med i Norra Herrgårdsturen med bl.a Gårdsby och Kråkenäs herrgårdar.