1 Gårdsby hembygdsförening
Publicerat av poul den 19 november 2005 23:27
Gårdsby sockens hembygdsförening    Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Bli medlem år 2020 genom att sätta in 100 kr / medlem på plusgiro-konto 91 24 78-5.


Familjemedlemsskap till lägre avgift upphör 2019 av adminstrativa skäl.

Hembygdsföreningen på Facebook - Instagram - på Hembygdsförbundets Bygdeband och dess nya webb.
Anm: Bygdeband-sidorna försvinner 2019-12-31, och kommer åter i mars 2020 efter systemändring på hembygdsförbundet.

Gårdsby sockens hembygds- och kulturhistoriska förening har ca 200 medlemmar och har sedan 1951 samlat oss till aktiviteter och studier om trakten och dess kulturarv, och inte minst, till att skapa och visa upp den stora och fina hembygdsgården Hoppet vid väg 23 intill Gårdsby utanför Sandsbro.Några teman under åren har varit: släktforskning och torpinventering, lokalhistoria, hur miljön förändras runtomkring oss, hantverk, matlagning. Olika år är det traditionella aktiviteter som Hoppedfesten för barn, valborgsfirande, att stöpa ljus, vandra till Åsabacken vid Kråkenäs långfredag eller luciatåg i samarbete med föräldrakooperativet Trollbackens dagis.

Hembygdsföreningen medverkar vid upprustning och underhåll av Sigfridsleden som går genom Gårdsby socken och passerar hembygdsgården Hoppet. Den har delvis en ny sträckning sedan 2016 (se karta).

Huvudbyggnad på hembygdsgården Hoppet är Ekebergastugan, hitflyttad och något renoverad av hantverkare och ideella krafter i föreningen 1953-54 från torpet Ekeberget NNO om Gårdsby Bostorp. Ladugården är också hitflyttad på motsvarande sätt 1959 från Gårdsby Klövadal. På området finns också ett magasin från 1980. Utställningar finns i flera av byggnaderna. Detta finns beskrivet i Gårdsbyboken 1981.
I bakgrunden skymtar backstugan Hoppet avbildad överst på sidan.

Infart till hembygdsgården Hoppet är vid Yasjövägen, väg 23, backe upp. Parkering finns.

Hembygdsföreningens sida hos hembygdsförbundet på Bygdeband är:
http://www.bygdeband.se/forening/2389622/sverige/kronobergs-lan/vaxjo/gardsby/gardsby-sockens-hembygdsforening/

Föreningen har överlåtit torpet på ön Arnö i östra delen av Innaren på Stiftet alternativt en ny ideell förening (under utredning). Arnö kan ses från rastplatsen med caféet vid väg 23 i Norra Åreda. Tyvärr har på senare år vildsvinen härjat på ön.

Styrelse 2019:

Jenny Ramnér, Gårdsby (ordf)
Tore Sandrell, Sandsbro
Sara Richter-Simsek, Gårdsby
Christer Lindkvist, Hovmantorp
Poul Kongstad, Gårdsby

Suppleanter:

Åke Ögren, Gårdsby
Bertil Sandberg, Gårdsby
Karl Sannesson, Gasslanda.

Kassör:
Poul Kongstad, Gårdsby
Bertil Sandberg (medlemskassör), Gårdsby

Övriga funktionärer:

Byggnadsvårdsgruppen:
Tore Sandrell, Sandsbro (sammankallande)
Jan Gowenius, Gårdsby
Christoffer Karlsson, Björnamo
Åke Ögren, Gårdsby
Per Sörensson, Tveta Trekanten
Kenneth Ramnér, Gårdsby.

Hembygdsgruppen Barn- och ungdomsverksamhet:
Sara Richter Simset, Gårdsby Bostorp (sammankallande)
Sandra Werlöv, Kråkenäs Ängastugan
Lina Schlegel, Häljaryd Södregård 1


Hembygdsgruppen Lokalforskning samt "Natur och Motion":
Kjell Gustafsson, N.Åreda (sammankallande)
Tore Sandrell, Sandsbro
Mats Petersson, Gasslanda
Patrik Karlsson, Gasslanda Grönadal
Jan Danielsson, N.Åreda

Anm:
Till Lokalforskning räknas bl.a dokumentation, inventarier, visning.
Till Natur och Motion räknas främst Sigfridsleden, orientering/samverkan.


Smedjefogde: Åke Ögren, Gårdsby

Tillsyningsman för hembygdsgården Hoppet: Kenneth Ramnér, Gårdsby.

Revisorer:
Bert Karlsson, Areström
Lena Johansson, Kråkenäs

Revisorssuppleant:
Ingrid Karlsson, Tveta
Birgitta Karlsson, Areström

Valberedning:
Kjell Gustafsson, Norra Åreda (sammankallande)

Stadgar (pdf), antagna vid bildande av hembygdsförening för Gårdsby socken den 24 november 1951 i kyrkskolan, dvs nuvarande Gårdsby församlingshem.

Mycket om Gårdsbytrakten


Den som vill veta mer om Gårdsy-Sandsbro-traktens kulturhistoria och utveckling, kan skaffa Gårdsbyboken. Där finns verkligen mycket intressant information om trakten.

Det har gjorts tre årgångar, 1981 - 1986 - 1991. De kostar 100 kr styck.
- Kontakta Tore Sandrell 0470-657 86.
För ytterligare information om hembygdsföreningen kontakta:
Bertil Sandberg 612 55, Tore Sandrell 657 86


E-post: hembygd snabel-a gardsby.se
Org.nr: 829501-8421
Plusgiro: 91 24 78-5