1 Gårdsby hembygdsförening
Publicerat av poul den 19 november 2005 17:27
Gårdsby sockens hembygdsförening    Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Bli medlem år 2021 genom att sätta in 150 kr / person på plusgiro-konto 91 24 78-5.

Ange 2021, namn, e-postadress, adress. Familjemedlemsskap finns inte längre.

Information om nya cykelvägen finns här.

Hembygdsföreningen finns på Facebook - Instagram - på Hembygdsförbundets nya webb.

Gårdsby sockens hembygds- och kulturhistoriska förening har ca 140 medlemmar och har sedan 1951 samlat oss till aktiviteter och studier om trakten och dess kulturarv, och inte minst, till att skapa och visa upp den stora och fina hembygdsgården Hoppet vid väg 23 intill Gårdsby utanför Sandsbro.Några teman under åren har varit: släktforskning och torpinventering, lokalhistoria, hur miljön förändras runtomkring oss, hantverk, matlagning, cykelväg. Olika år är det traditionella aktiviteter som Hoppedfesten för barn, valborgsfirande, att stöpa ljus, vandra till Åsabacken vid Kråkenäs långfredag eller luciatåg i samarbete med föräldrakooperativet Trollbackens dagis.

Hembygdsföreningen medverkar vid upprustning och underhåll av Sigfridsleden som går genom Gårdsby socken och passerar hembygdsgården Hoppet. Den har delvis en ny sträckning sedan 2016 (se karta).

Huvudbyggnad på hembygdsgården Hoppet är Ekebergastugan, hitflyttad och något renoverad av hantverkare och ideella krafter i föreningen 1953-54 från torpet Ekeberget NNO om Gårdsby Bostorp. Ladugården är också hitflyttad på motsvarande sätt 1959 från Gårdsby Klövadal. På området finns också ett magasin från 1980. Utställningar finns i flera av byggnaderna. Detta finns beskrivet i Gårdsbyboken 1981.
I bakgrunden skymtar backstugan Hoppet avbildad överst på sidan.

Infart till hembygdsgården Hoppet är vid Yasjövägen, väg 23, backe upp. Parkering finns.

Föreningen har överlåtit torpet på ön Arnö i östra delen av Innaren på Stiftet. Arnö kan ses från rastplatsen med caféet vid väg 23 i Norra Åreda. Tyvärr har på senare år vildsvinen härjat på ön.

Verksamhetsberättelse (pdf) för Gårdsby hembygdsförening.

Styrelse 2020:

Lina Schlegel, Hälgaryd (ordf)
Tore Sandrell, Sandsbro
Sara Richter-Simsek, Gårdsby
Christer Lindkvist, Hovmantorp
Poul Kongstad, Gårdsby

Suppleanter:

Åke Ögren, Gårdsby
Bertil Sandberg, Gårdsby
Karl Sannesson, Gasslanda.

Kassör:
Poul Kongstad, Gårdsby
Bertil Sandberg (medlemskassör), Gårdsby

Övriga funktionärer:

Byggnadsvårdsgruppen:
Tore Sandrell, Sandsbro (sammankallande)
Inge Baard, Sandsbro
Poul Kongstad, Gårdsby
Åke Ögren, Gårdsby, m.fl

Blankett för återkommande tillsyn: Checklista för skadeförebyggande och underhåll (pdf)
Blankett för underhållsplan (mall Excel).


Hembygdsgruppen Barn- och ungdomsverksamhet:
Sara Richter Simset, Gårdsby Bostorp (sammankallande)
Lina Schlegel, Häljaryd Södregård, m.fl


Hembygdsgruppen Lokalforskning samt "Natur och Motion":
Patrik Karlsson, Gasslanda Grönadal (sammankallande)
Kjell Gustafsson, N.Åreda
Tore Sandrell, Sandsbro
Mats Petersson, Gasslanda
Jan Danielsson, N.Åreda, m.fl

Anm:
Till Lokalforskning räknas bl.a dokumentation, inventarier, visning.
Till Natur och Motion räknas främst Sigfridsleden, orientering/samverkan.


Smedjefogde: Åke Ögren, Gårdsby

Tillsyningsman för hembygdsgården Hoppet: Kenneth Ramnér, Gårdsby.
Biträdande tillsyningsman: Jenny Ramnér.

Revisorer:
Bert Karlsson, Areström
Lena Johansson, Kråkenäs

Revisorssuppleant:
Ingrid Karlsson, Tveta
Birgitta Karlsson, Areström

Valberedning:
Kjell Gustafsson, Norra Åreda (sammankallande)
Johan Sandrell, Växjö
Jenny Ramnér, Gårdsby

Stadgar (pdf) antagna vid årsmöte 2020-09-03 i Gårdsby sockens hembygdsförening och som ersätter de ursprungliga stadgarna från 1951--11-24.

Mycket om Gårdsbytrakten
Den som vill veta mer om Gårdsy-Sandsbro-traktens kulturhistoria och utveckling, kan skaffa Gårdsbyboken. Där finns verkligen mycket intressant information om trakten.

Det har gjorts tre årgångar, 1981 - 1986 - 1991. De kostar 100 kr styck.
- Kontakta Tore Sandrell 0703-234 782För ytterligare information om hembygdsföreningen kontakta:
Tore Sandrell 0703-234 782. Bertil Sandberg 0470-612 55.

E-post: hembygd snabel-a gardsby.se
Org.nr: 829501-8421
Plusgiro: 91 24 78-5