Gårdsby-Sandsbro www.gardsby.se
13:23 Onsdag 8 Apr 2020
 
 
www.gardsby.se
Navigation
GårdsbyBladen
Bygdeband Gårdsby
Kulturrundan 2016
Karta kulturrundan 2016
Utflyktskartor
Kortfakta: Gårdsby
Busstider hållplats
Strömavbrott
Webb-kamera
Gårdsby-väder 10 d
Gårdsbyvädret nu
Kolla eldningsförbud
Artiklar
Sök
Nyaste artiklar
Bättre cykelväg i gå...
Verksamhet Gårdsby s...
Gårdar i Gårdsby socken
Årsmöte 2017
Utflykter i Gårdsby-...
Bättre cykelväg i gårdsbytrakten
Gårdsby hembygdsförening driver ett projekt för att förbättra cyklingsmöjligheterna i gårdsbytrakten vid väg 23 - och att göra cyklingen mycket säkrare för boende och turister. Gårdsby sockenråd har också längre verkat för en sådan förbättring.

Cykelvägen går mellan byar i skog och vackra fält. Den passerar även hembygdsgården Hoppet.

Den 24 mars 2020 började arbetet på plats med att gamla vägen vid hembygdsgården Hoppet bereddes för grusning av entreprenören Uppvidinge LBC med Martin Kronqvist och medarbetare.

Arbetet pågår fram till i april på 3 vägavsnitt norr om väg 23 mellan Lugnavägen (Yasjön) och Stora Slottet (mellan Hultäng och Norra Åreda).I början av april har vägen formats med vägskrapa och vältats med stor skakvält.Nästa moment blir beläggning med grus - och sen en omgång vältning igen.

Skyltar längs cykelvägen är beställda och kommer att sättas upp före invigning.

Bakgrund

Gårdsby hembygdsförening har sökt och fått stöd från Länsstyrelsen/EU och kommun för att rusta upp några kilometer dålig "cykelstig" till god cykelvägsstandard på grus under snöfria delar av året.
Idag finns bra cykelväg från Växjö och Sandsbro ut längs väg 23 till avfart Vikensved. Därutanför är det svårt att komma fram för cyklister på ett bra sätt.

Projektet påbörjades med undersökningar under våren 2018 och ska vara klart 2020.

På dessa cykelvägsavsnitt ska det bli bättre:

Det förväntas att Trafikverket kommer att färdigställa den prickade översta delen.

Längre ut åt nordöst finns goda cykelmöjligheter:

Händer härnäst...
18/4Vårstädning på hembygdsgården Ho..
19/4Fagning på Tussudden äng (SNF)..
19/4Naturbingo för barn (Hbf)..
19/4FLYTTAS: Årsmöte Gårdsby hembygd..
Logga in
Användarnamn

LösenordFörlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
 
Bekämpa Spammen! Klicka här!


DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)