Gårdsby-Sandsbro www.gardsby.se
11:33 Tisdag 18 Jun 2024
 
 
www.gardsby.se
Händer härnäst...
22/6Gudstjänst på gamla kyrkogård..
28/6Ny pubkväll i Gårdsby (GSR)..
3/7Barnteater med café på Hoppet ..
13/7Drängalyft på Hoppet (Hbf)..
Navigation
Kontakt
GårdsbyBladen
Hembygdsportal Gårdsby
Utflyktskartor
Busstider hållplats
Strömavbrott
Webb-kamera
Gårdsby-väder 10 d
Gårdsbyvädret nu
Kolla eldningsförbud
Artiklar
Länkar
Sök
Nyaste artiklar
Grupper på Hoppet
2 Köp hembygdsböck...
Kulturrundor i Gårdsby
3 Hembygdsfest Gårdsby
Bättre cykelväg i ...
Logga in
Användarnamn

LösenordFörlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Gårdsby - en socken med historia

Gårdsby - en socken med historia

Text: Kjell Gustafsson, foto: Poul Kongstad

Är du nyinflyttad sockenbo?
Eller behöver du uppdatera minnet om hur vår gemensama historia egentligen ser ut? Här berättar Hembygdsföreningens ordförande Kjell Gustafsson om Gårdsby socken. Vi börjar
på 1200-talet…


Första gången Gårdsby nämns i skrift är i ett testamente upprättat 1299 till
Gårdsby kyrka. Testamentet upprättades av den mäktige lagmannen i Tiohärads
lagsaga Nils Sigfridsson och omfattade två mark rent silver för att göra en
nattvardskalk och ett guldkors, medfört från en resa till det heliga landet, till att
förgylla kalken med.

Kyrkan i centrum – på den tiden

Socknen har under de senaste åren genomgått en märkbar omstrukturering. Kyrkan var under nästan tusen år medelpunkten i socknen och valdes väl en gång för att ligga i mitten av området dit befolkningen sökte sig. Kyrkan ligger förvisso kvar på ursprunglig plats, men upplevs inte längre så centralt placerad.
Under århundradena före 1900-talet var befolkningen jämt utspridd över de tretton rotar, som socknen var uppdelad i. Vi hade både kyrkorotar och militära rotar. En rote var i regel en by som hade i uppgift att underhålla en soldat, och kyrkroten hade vissa skyldigheter gentemot kyrkan. En rote var ofta lika stor som en större by.Gårdsby kyrka och församlingshem. I församlingshemmet var det skola mellan ca 1864-1952.

Gårdsby som egen kommun

Fram till kommunsammanslagningen 1952 var Gårdsby socken en egen kommun.
Den kommunala delen gick då, tillsammans med Söraby, Tolg och Tjureda, upp i Rottne s.k. storkommun. Man var då i Gårdsby, liksom i många andra socknar, rädd för att den lokala identiteten skulle försvinna. Därför bildades hembygdsföreningen, vars uppgift skulle
vara att värna om socknens historia och lokala särart. Snart började Sandsbro expandera från
by till samhälle. Det var också i Sandsbro den största arbetsgivaren fanns, Bäckmans sågverk. Sågverket var beläget där nuvarande hyreshusområdet Toftasjövägen ligger idag. Pär Bäckmans väg har namn efter sågverksfamiljen.

Skolor

Ett antal skolor, både permanenta och kringflyttande, hade tillkommit efter folkskolestadgan 1842. Vid kommunsammanslagningen 1952 fanns tre kvar; Notteryd, Hultäng och Gårdsby kyrkskola. De hade bedrivit undervisning för årskurserna ett till och med sex och, under 50-talet årskurs sju i Rottne. 1962 lades de tre skolorna ner och undervisningen flyttades till den nybyggda Sandsbroskolan. Under samma tidsskede infördes enhetsskolan med nioårig skolgång,
sedermera kallad grundskolan. Avtal slöts med Växjö kommun och årskurs 7-9-eleverna fick sin undervisning i Växjö, precis som idag.

De som tidigare velat läsa mera och inte sluta skolan efter årskurs sex eller sju sökte sig till den fyraåriga realskolan eller flickskolan inne i Växjö.
1972 kom nästa stora reform. Nu gick Rottne kommun och givetvis även Gårdsby socken upp i nästa storkommun; Växjö kommun.Helgaryds skola, en annan av våra äldre skolor i trakten.

Vägbyggen – gamla och nya

Med historieglasögonen på så är den pågående omläggningen av genomfarten i Sandsbro bara en liten del av de stora vägomläggningar och vägbyggen som förekommit de senaste hundrafemtio
åren. Det finns många äldre sockenbor som fortfarande minns den då ”fantastiska” fyra kilometer långa raksträckan, som på 50-talet byggdes mellan Sandsbro och Växjö. (Växjö började då vid
Skogslyckans kyrkogård). Det fantastiska med den nya vägen var att den var asfalterad. Att uppfyllningen varit för dålig så att den efter ett par år var som en tvättbräda att köra på är en annan sak.

Idag är det i Sandsbro som den största expansionen sker med många utbyggnader, nu senast Prästmarken nere mot Norremark och området uppe vid Glasrikets golfklubb. Om- och tillbyggnad av både skola och församlingshem har färdigställts för att möta expansionen och socknen har
de senaste hundra åren fördubblat sitt invånarantal - idag är vi 3273 personer i vår socken.

Rent fysiskt ligger naturligtvis socknen fortfarande kvar på ursprunglig plats och fortfarande går, sen urminnes tider, två viktiga kommunikationsleder genom området. Idag kallas leden väg 23, men bara någon kilometer in i socknen delar den sig mot norr och öster. Vägen mot norr
genom Stojby fortsätter sedan upp över Asa och Sävsjö. Vägen nordöst ut (23) går genom Tofta och Kråkenäsryd, för att lämna socknen efter Norra Åreda. Den fortsätter sedan någon halvmil, då den delar sig mot Kalmar respektive Vetlanda, Eksjö och vidare mot Stockholm. Denna
sträckning var långt fram i tiden en av huvudlederna till landets huvudstad och kuststaden Kalmar.

Vid mitten av 1800-talet gjordes stora förbättringar och rätningar av vägen. Sträckningen genom Tofta by ändrades och ny väg byggdes utmed Toftasjön. Hundratrettio år efteråt var det dags igen
för nya sträckningar, då raksträckan förbi nuvarande Gårdsby vägskäl anlades och sträckningen genom Norra Åreda by drogs nere vid sjön Innaren. Men även vägen norrut mot Asa och
Rottne var alltför undermålig under flera decennier, då Rottne samhälle efter senaste kommunsammanslagningen, expanderat starkt. I början på detta sekel kunde en helt ny väg invigas.

Kjell GustafssonKarta över Gårdsby socken.
 
Bekämpa Spammen! Klicka här!


DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)