Gårdsby-Sandsbro www.gardsby.se
19:31 Onsdag 21 Feb 2024
 
 
www.gardsby.se
Navigation
GårdsbyBladen
Hembygdsportal Gårdsby
Utflyktskartor
Busstider hållplats
Kortfakta: Gårdsby
Strömavbrott
Webb-kamera
Gårdsby-väder 10 d
Gårdsbyvädret nu
Kolla eldningsförbud
Artiklar
Sök
Nyaste artiklar
Grupper på Hoppet
2 Köp hembygdsböck...
Kulturrundor i Gårdsby
3 Hembygdsfest Gårdsby
Bättre cykelväg i ...
Grupper på Hoppet
Uppdaterad: 2023-10-01


Byggnadsvårdsgruppen i hembygdsföreningen träffas och underhåller hus och miljö på hembygdsgården Hoppet. En viktig del är att ha trivsamt ihop och fika så länge vi vill. Allt deltagande är frivilligt.

Ofta träffas vi varje eller varannan tisdag förmiddag. Schema t.v 2023: tisdagar udda vecka kl 10.

Lokalforskningsgruppen brukar även samlas vid samma tillfällen och arbeta med inventarier och arkiv.

Några uppgifter oktober (10/10, 24/10, ev 31/10):

  • Ta hand om nerblåsta granen

  • Klipp sly vid cykelvägen mellan Ottos stuga och "vår" gräsplan

  • Tillsyn Hoppastugan och dass

  • Tillsyn enligt checklista (höst och vår)

  • Stänga vattnet, och andra saker inför vintern: dasset, trädgårdsmöbler, fönsterluckor på Ekebergastugan??

  • Fika!


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Frivilliga beting

En hel del saker kan inte hinnas med vid “tisdagsträffarna”.

Sådana uppgifter skulle kanske passa bättre som frivilliga beting för 1-2 personer, att utföras när det passar dem bäst (särskilt under vinterhalvåret).

Vid gemensam fika 1-2 gånger/månad kan vi dels stämma av läget med Lokalforskningsgruppen och Byggnadsvårdsgruppen, och dels se om något “tisdagsjobb” behöver göras.

Här kommer exempel på frivilliga beting om några är intresserade.

Rödfärgsmålning

Detta är en uppgift som kan göras så länge det är milt och inte ruskväder.
Färg av god kvalitet (av typ Falu Vapen Rödfärg med olja i) och penslar kan ordnas av gruppledaren genom kontakt. Betinget får gärna ta hjälp av andra personer.

Dessa ytor har högst prioritet att rödmåla:
1. Det mesta av Magasinet
2. Sidor och framsida på ladugård
3. Hoppastugan

Det finns produktblad för arbetet med färgen. Väggen borstas med kvast innan målning så att lösa färgpigment tas bort.
Locklister som sitter fel spikas/skruvas rätt. Vitmålade partier och betongsockel aktas/täckes och tvättas rena.

Magasinsverkstaden (bredvid “affären”)

Röja ur i magasinsverkstad så att det finns plats och möjlighet att förvara och ha tillgång till relevanta verktyg, kablar m m, samt utföra enklare jobb.

Utrymmet ska inte vara ett “tillfälligt förvaringsutrymme att slänga in saker”. Flytta iväg andra saker till vind ovanför, eller vind /förråd i ladugård.

Sätta upp en arbetsbänk (vid väggen mot affären).

Komma med förslag till komplettering med basverktyg och skruvstäd, och ev kan sådana skänkas till föreningen.

Ladugårdsförrådet

För att kunna förvara saker för hembygdsdagar m m krävs bl.a hyllor på förrådets yttervägg.
T.ex skulle bockar och plankor som ligger på takstickehyveln kunna placeras på dessa hyllor så att man kommer åt stickehyveln (se Gammal teknik nedan).

Antalet stora gamla stånd minskas till 2 st (från 3) och det materialet används att bygga hyllor längs yttervägg med snedstöttor neråt så stora träsaker även kan ligga på marken.

Dörren in till ladugården bör gå att stänga.
Skyltar och markeringsband städas upp och samlas.

Fikamöbler ute och dasset

Fler utemöbler på sommaren vid Ekebergastugan ger ett trevligt intryck.
Det finns några stommar till trädgårdsbord och -stolar, som behöver förses med bräder och målas.

Sätt ut utemöblerna i maj och sätt in dem i september - VAR??
Höst eller vår: Se över och rentvätta befintliga trädgårdsmöbler och bättra den vita oljefärgen där så behövs.

Röj gärna också runt det flata “stenhällsbordet” som fikaplats intill cykelvägen.

Titta gärna till dasset ibland så att det är någorlunda fräscht.

Renovering av ytterdörr på Ekebergastugan

Dörren görs mera tät. Panelträ byts där det behövs. Målning av dörr och runtom i motsvarande färg.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Övrig minneslista för gruppen (prio 1 viktigast):

Ekebergastugan

1 Fortsatt arbete med fönster (skrapa vita kanter)
2 Putsa lagning hackspetthål
3 Ta ner eller fixa puts på skorstenarna uppe

Ladugården

2 Ta isär (rester av) gammal vagn, ta vara på järngods -> Smedjan
2 Byt överlägg och ev vindskivor

Magasinet och förrådet

1 Hur gör vi med förvaring av bord när de inte används?
Kör en del till Tippen/återvinning (släpvagn)
1 "Verkstaden": Röj ur och skapa plats för verktyg, färg, trädgårdsredskap, arbetsbord?
2 Kolla locklister - spika fast

Mark

1 Kantröjning av gräs intill husen
2 Röj och städa på trappan upp från väg 23
3 Röjsnöre örnbräken, lupiner, sly

Hoppastugan

1 Ta bort trädskott på taket
2 Tätning mot fladdermöss (inte lufttät)

Dasset

1 Kolla i funktion. Normalt är ena dasset stängt (öppna båda vid hembygdsfesten)
3 Kolla förråd och tak

Övrigt

1 Fika och ha trevligt i första hand :-) Ta det i "lagom" takt...

Kontakt gruppansvariga:
Byggnadsvårdsgruppen: Poul Kongstad 070 510 1387 + Per Sörensson 072 722 3422
Lokalforskningsgruppen: Tore Sandrell 070 323 4782, 0470 657 86

Händer härnäst...
28/2I bikupans värld (Hbf)..
7/3Möte med mig själv, vernissage..
17/3Årsmöte Gårdsby hembygdsförn..
7/4Renovering av gamla fönster - t..
Logga in
Anvndarnamn

LsenordFrlorat lsenordet?
Begr ett nytt hr.
 
Bekmpa Spammen! Klicka hr!


DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)